Servei assessorament i reconeixement


ES / CA

alumnos ciclos formativos

El Servici d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dos actuacions regulades en la Resolució ENS / 1891/2012 , de 23 d'agost, d'organizació de diverss mesures flexibilitzadores y actuacions en la formació profesional inicial.

assessoramentEl servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament. Disposar d'aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

reconeixementPer la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu. És necessari disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

Carta Compromís Qualitat

Cóm sol·licitar aquest servei?

- Enviar un mail a serveifp@institutformat.com
- Omplir una sol·licitud d'informació des de l'apartat Contacto d'aquesta web
- Directament a la secretaria del centre: c/Vilardell 38 - 08014 Barcelona

Període d'admisió de les sol·licituds d'aquest servei: des del 15 de setembre.

Oferta de places: 70 places de la familia professional Sanitària

Preu del servei assessorament: 60,00 €

FORMA'T

Centro autorizado por el Departament d'Ensenyament y el Ministerio de Educación para impartir ciclos formativos de grado medio y grado superior

Política de privacidad
Política de ventas y devolución
Mapa web

Formación continua

Cursos en modalidad presencial, online, semipresencial, in-company: sanidad, comercio, marketing, informática, gestión. Instalaciones en Barcelona y Madrid.

Contacto